Publicerad -

Nyhetsarkivet

 

2004-10-13 Nya siffror visar:
Finska statsstöd hotar svenska livsmedel

Pressmeddelande från Svenska Ägg och Sveriges Grisproducenter.

Generösa finska statsstöd hotar svensk produktion av svenskt griskött och svenska ägg. Det skriver Sveriges Ägg- och Grisproducenter i ett brev till jordbruksministern och begär skyndsamma överläggningar.
2004-10-04 Sparbankstiftelser finansierar grisprojekt i Skaraborg
Skaraborgs Grisproducenter har startat ett projekt för att hitta nya möjligheter att förbättra lönsamheten inom grisproduktionen.
Den 6 oktober har föreningen första träffen för företagen kring grisnäringen och alla Skaraborgs grisproducenter.
2004-09-24 Boka 17 november!
Lönsam grisproduktion nu och i framtiden
Med Europas lägsta grisköttspris och högsta produktionskostnader finns ingen framtid för Svensk Grisproduktion, det är vi alla överens om. Men vad måste då göras. Problem löser sig inte självt även om priset nu börjar stiga så måste vi arbeta för att möta nästa prissänkning. Att den kommer det vet vi.
2004-09-17 Min Mat
På hemsidan kommer vi löpande att lägga ut information om marknadsföringskampanjen 'Min Mat'.
2004-09-13 VÄGRA FÖRSKOTTSGRISAR
Ilskan kvarstår för det dåliga priset i Sverige även om det har gått upp lite.
2004-09-08 'Elmiadagen' den 17 november 2004
Elmiadagen ska ge grisföretagarna framtidstro och bättre möjligheter att skapa lönsamhet i sin produktion.
2004-09-01 Min Mat
'Min Mat' ska ge svenska råvaror en skjuts framåt.

Svenska råvaror är både goda och hälsosamma. För att stärka den bilden startar nu en kampanj som vill lyfta fram detta budskap till konsumenterna. Målet är tydligt - att öka efterfrågan på svenskproducerade råvaror.
2004-08-30 Svensk Köttinformation satsar vidare
'Mycket griskött på kocktävlingarna'

I höst kommer vi att möta tant Knorr. Men också mycket annat i Svensk Köttinformations PR arbete för det svenska grisköttet.
VD Ella Nilsson med personal satsar också hårt inför 2005, stärkta av Sveriges Grisproducenters beslut om fortsatt tilldelning av 'extrakronan'.
2004-08-30 Styrelsemöte 17 augusti 2004 Stockholm
Kort information om vad som avhandlades på Sveriges Grisproducenters styrelsemöte den 17 augusti.
2004-08-20 Vem har pengarna?
Lönsamheten har de två senaste åren varit bedrövlig för de flesta grisproducenter och merparten av våra företag är nu dränerade på pengar. Det finns ett ordspråk som säger att 'när krubban är tom bits hästen' och det är just det stadium vi nått.
Det är rentav så illa nu att det är risk för att någon pedagogisk tjänsteman på LRF kommer på att vi ska spela ett 'grisa-spel' tillsammans med slakten för att på så sätt förstå vad som behöver göras. Saligt i åminnelse är det gamla Bondespelet som skulle lära oss att bli företagare...
2004-06-23 Nya styrelsen
Stämman sa ja till valberedningens förslag till styrelseledamöter för det kommande verksamhetsåret. Följande personer ingår i styrelsen för Sveriges Grisproducenter:
2004-06-23 Skrivelser
Det hade inte kommit några motioner till stämman före utsatt tid, däremot följande skrivelser.
2004-06-19 Rapport från 2004 års stämma i Visby
Här kan du läsa om vad som hände på Sveriges Grisproducenters årsstämma på ett junifagert Gotland.
2004-05-28 Svar på remiss Dnr 23 2606/03
Föreskrifter och allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket mm

Till: Jordbruksverket
551 82 JÖNKÖPING

Sveriges Grisproducenter har givits möjlighet att yttra sig över ovan rubricerad remiss. Vi önskar framföra följande synpunkter:
2004-05-27 Läckert och tryggt ska sälja svensk mat
Inom kort drar LRF och livsmedelsbranschen igång en flerårig kampanj för att lyfta mervärdena i svensk mat.
2004-05-16 Nya remisser
Omfattande och mycket viktiga remisser för svensk grisproduktion har inkommit till Sveriges Grisproducenter:
2004-05-03 Styrelsemöte 3 maj 2004 Jönköping
Mötet inleddes med en allmän diskussion om prisnedgången.
2004-04-13 Gemensam kommunikationsplan för Svenska mervärden
Sveriges Grisproducenter har blivit inbjudna att delta i en satsning som görs gemensamt inom hela näringen för öka kunskapen hos våra konsumenter om de mervärden som den svenska livsmedelsproduktionen står för (tidigare avviserats i ledare i tidningen Svensk Gris med knorr).
2004-04-07 Skapa tilltro och framtid för svensk grisproduktion
Som tidigare avviserats i ledaren i tidningen Svensk Gris med knorr så har både ordförande Lars Hultström och jag skrivit om de gemensamma tag som tas för att förbättra och öka möjligheterna för den svenska grisproduktionen.
2004-03-31 Aktuellt just nu
Ordförande Lars Hultström har träffat Djurskyddsmyndigheten och bland annat diskuterat ändringar i tillämpningsföreskrifterna.
« Föregående sida 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Nästa sida »