Publicerad 2013-04-15
Marknads/SGF kommentar
Mattias Espert
Fortfarande inga större förändringar på den Europeiska grisköttsmarknaden. På hemma plan är det endast små förändringar. Danskarna börjar vackla lite i sin bedömning av marknaden de kommande åren. Man trodde att kraven på lösgående suggor i Europa, högre foderkostnader i USA samt en stigande dollar skulle trissa priserna upp snabbare. Man befarade att utslaktningen av suggor i Europa under 2011-2012 skulle ge en markant minskad slakt men före suggor med ökad produktivitet gjorde att minskningen av slaktgrisar inte blev så stor. Man håller dock fast vid fortsatt optimism inför framtiden, fast något mer dämpad. USA befinner sig i en  långsiktig  positiv trend av prisbilden men räknar kortsiktigt med att dala ytterligare innan uppgången kommer. Vete har varit dalande på Chicagobörsen senare tid, medans börserna i Europa av någon anledning inte riktigt följt efter. Fågelinfluensa kan komma att påverka foderpriserna , kineserna är oroliga för ett nytt utbrott av fågelinfluensa, kina är värdens största soja importör och minskar deras efterfråga på soja kan priserna komma att påverkas, det är givetvis en bit innan det märks på den svenska marknaden. Den långa vintern håller vetepriset uppe, fram tills man ser hur mycket som utvintrat.