Publicerad 2006-05-03

Peter Johansson SLP 'De nya marknaderna finns i vår närhet'

I samband med Hallands Grisproducenters årsmöte den 27 mars var Peter Johansson, SLP, inbjuden för att informera om grisproducentens och grisslaktens framtid i Sverige.

Peter Johansson, SLP, deltog på årsmötet med Hallands Grisproducenter.
Peter började med att konstatera att det råder stor överkapacitet inom slakten. Slaktnivån är den lägsta på 40 år i Sverige, och för bara tio år sedan slaktades en miljon fler grisar. Styckningsindustrin har stora problem och ICA m.fl. kräver sänkta priser.
Det som är mest positivt är att det just nu sker en volymökning av grisproduktionen i Sverige.

Framtidens möjligheter
Vad som händer i omvärlden, främst i Europa, kommer att påverka oss alltmer. Tre stora bolag, Vion, Smittfield och Tönnis kommer att styra slaktproduktionen i Europa. Vion är ett holländskt bolag som är Europas näst största slaktföretag (se reportage i denna tidning; red. anm.). Smittfield är ett amerikanskt företag som skall investera 9 miljarder i Rumänien, genom att köpa slakterier. Tönnis är ett tyskt privatägt företag som är mycket effektivt. Man har låga personalkostnader med arbetskraft från Polen och Lettland.

I Sverige kommer EMV inom handeln att påverka priserna i stor utsträckning.

Grisproducenterna måste i framtiden kunna producera på samma kostnadsnivå som övriga Europa. Slakterierna är tvungna att lösa problemet med försäljningen av produkterna. Vissa av produkterna kan avsättas på hemmamarknaden, t.ex. smörgåsmat från svenska gårdar, medan andra måste exporteras. De nya marknaderna finns i vår närhet enligt Peter Johansson. Det fodras däremot en jätteapparat för att exportera till Japan och Kina.

Hur ser då framtidens grisproducent ut?
Peter Johansson menade att företagaren kommer alltmer i centrum. Grisproducenten måste ha klart för sig, vad man vill med företaget, vilka förutsättningar som finns och vilka målen är på lång och kort sikt. Det är ett stort steg att gå från eget arbete till att bli chef. Personalen måste trivas och ha förtroende för chefen och företaget.

Myndigheternas påverkan på det enskilda företaget kommer att öka genom bl.a. miljökrav. Kapitalförsörjningen är också viktig. En bra ekonomi ger många fördelar som kommer av sig själv. Det är viktigt för företagaren att vårda sin bankkontakt.

Avslutningsvis ansåg Peter Johansson att en integrerad än produktion är mindre sårbar en renodlad små-grisproduktion. Efter detta intressanta föredrag följde en livlig marknadsdiskussion om kostnadsläget och produktionsvillkoren i Sverige jämfört med övriga Europa.

Vid pennan: Erik Karlsson
Foto: Hans Carlsson