Publicerad 2006-05-03

Styrelsemöte per telefon 4 april 2006

Den 4 april ägde Sveriges Grisproducenters första styrelsemöte per telefon rum. Här kommer en sammanfattning av vad som avhandlades.

L100: Alla remissvar har nu kommit till Djurskyddsmyndigheten och Lars, Maggan, Jan-Åke Robertsson, Gunnar Johansson och Erika Brendov har haft ett nytt avstämningsmöte med DM. De flesta remissvar var positiva till förslaget som gått ut. Det som vi fortfarande dock inte är överens om är att vi vill ha möjlighet att ha upp till 50% öppning på det urindränerande golvet och att strömaterialet inte behöver vara 'ätbart' (å andra sidan så äter ju grisar allting).
Det diskuteras också en hel del kring hur mycket strö som ska till varje dag.
Inom 14 dagar så går remissen ut på teknisk runda i EU och bör vara tillbaks i slutet av juli och då ska de nya föreskrifterna gå ut.

NY PIG-MOTOR: En 'motor/verksamhetsledare' har anställts som vi länge velat ha för att få fart på att skapa postivt investeringsklimat tillika upprätthållande och utvecklande av produktionseffektiviteten. Hon heter Annika Engqvist, har jobbat som rådgivare i många år och kommer nu från en tjänst på SLA. Det kommer naturligtvis att bli närmare en presentataion av henne, inte minst i vår egen tidning 'Svensk Gris med Knorr'.

STÄMMAN I VADSTENA 15-16 juni: Stämmotidningen har gått ut och alla medlemmar uppmanas att delta på det jättefina arrangemang som Östergötlands Grisproducenter tagit fram.
Uppmaning igen att nominera Årets Grisföretagare!!!!!!!!!!

NY KANSLIHJÄLP FÖR SVERIGES GRISPRODUCENTER: Då Karin Persson slutat på LRF så har vi fått möjlighet till lite kanslihjälp av Irene Oscarsson som arbetar som sekreterare på Bondtolvan. Det är dock viktigt att poängtera att vi så mycket som möjligt använder mail för förmedling av budskap och annat då det är väldigt tidsödande att skicka med vanlig post. Liten påminnelse - så snart ni haft era årsmöten så skicka 'stämmodeltagarlistan' till Irene plus om ni har gjort några byten i era respektive styrelser.

SEMINARIUM OM ATT BYGGA SMITTSKYDDAT: Jordbruksverket har inbjudit Sveriges Grisproducenter och Svenska Djurhälsovården att göra ett miniseminarium för specialinbjudna inom slakt, byggindustrin m m för att på bästa sätt komma fram till bygglösningar som tex kan förebygga PMWS.

MÖTE MED ICA: Lars, Ella och Margareta har träffat ICA-medarbetare för att diskutera den, som vi ser det, felinformation som meddelas konsumenterna, typ att det importerade grisköttets producenter har samma regler som det svenska. Vi möttes av ett mycket förstående ICA som lovat se över sitt informationsmaterial.

SERVICEAGIFTER: Styrelsen beslöt att det ska ske en översyn av nuvarande serviceavgifter som lades 2001. Vi blir färre - men större.

LIVDJURSSITUATIONEN: Jan Vallgårda redovisade livdjursläget som för närvarande inte är alls bra, beroende på att PMWS finns i en del livdjurs-producerande besättningar (här görs en genomgång i samarbete med SVDHV kring djurflödesrutier och dyl) och det finns en del som är på gång att bygga. Tänk på det: planera rekryteringen innan ni sätter spaden i backen, det tar längre tid att ta fram en gylta än att bygga ett nytt grishus.

Vill ni veta mer så hör av er till mig eller någon annan i styrelsen.

Margareta Åberg Andersson
verksamhetsledare