Publicerad 2006-01-30

Projektredovisning i Skaraborg, 2005-12-05

Grisproducenterna i Skaraborg samlade ett 50-tal intresserade grisföretagare då redovisningar och resultat från Grisproducenternas projektgrupper 2005 presenterades. Och inte minst- hur går vi vidare och vilka grupper är intressanta för er?

Nu har vi varit igång ett år sedan Skaraborgs Grisproducenters stora projekt 'Konkurrenskraftig grisproduktion i Skaraborg' startades i samband med ett idémöte den 6 oktober 2004. Det har varit ett fantastiskt inspirerande och lärorikt år. För att alla intresserade ska få möjlighet att ta del av de olika projektgruppernas arbeten ordnades projektredovisningar under eftermiddagen där två grupper var parallella.

* Integrerad foderproduktion, från växtodlingsplan med ekonomi och miljötänkande till slaktfärdiga grisar.
* Stort nordiskt avelssammarbete för grisar, vad innebär det för grisföretagare i Sverige och speciellt Skaraborg.
* Nu kan alla tjäna pengar på de framkomna resultaten. Vi kan erbjuda alla att ta del och utveckla sitt eget företag.
* Skaraborgsgrisen - ett samarbete med Dafgård

Anders Sigurd inledde och tog upp en diskussion med några av länets främsta krögare om griskött och kvalité. Det som är värdefullt för dem var lokalt, småskaligt, säkra leveranser och likformiga styckningsdetaljer. Krögarna tyckte att 'köper man svenskt vet man vad man får' och de hade mycket god erfarenhet av svensk kvalitet. Stort intresse fanns att knyta en viss producent till sig. Problemet var att de bara vill ha vissa styckningsdetaljer och att ingen har frågat! Sedan var det dags för två parallella redovisningar, Slaktgrisgruppen och Avelsgruppen. Fredrik Johansson, Länstyrelsen och Robert Paulsson LRF-konsult höll i Integrerad foderproduktion med redovisning av egenodlade proteingrödor till slaktgris.
Åkerböna - 6-årig växtföljd på traditionell slättbyggd. För att få samma netto som spannmålsgården 100 000 kr betalades åkerbönan 95 öre per kg. + 18 kr/gris.
Ärter - 8-årig växtföljd, lättre jordar samma förutsättningar som ovan, ärter 85 öre per kg. +17 kr per gris.
Raps och åkerböna - kallpressad rapskaka och åkerböna kunde ge en besparing på upp till 37 kr per gris men underlaget och kunskapen om rapskaka som foder var ännu lite för dålig. Enligt rapspressare bland åhörarna fanns det mer pengar att hämta än vad Robert och Fredrik räknat ut. Detta kanske kan bli något att satsa på gårdar emellan.

Vidare i slaktgruppen hade det diskuterats Gårdshandelns fördelar och nackdelar.
Som säljare får du högre pris och netto, som köpare får du billigare pris och du behöver inte lossa hela bilar. Problemen är - rättvis prissättning - kvantitet och kvalitetsreglering och likviditet, pålitlig betalning.

Fredrik avslutade denna intressanta redovisning med information om nya regler.
* From 1juli -07 gäller 10 månaders lagring av gödsel
* Om du år 2013 har fler än 10 djurenheter får du sprida max 22 kg fosfor per hektar.
Om du kan redovisa med hjälp av en stallbalans att fosforhalten i ditt foder/gödsel är lägre kan du få öka antal djurenheter per ha.

Johan Andersson från QG berättade om det nya nordiska avelssamarbetet. 2,3 miljoner slaktgrisar ska förses med gener. Norden kan snabbt få ut avelsframsteg tack vare bra hälsa. Utomlands är det mindre privata avelsföretag som arbetar. Sverige, Norge och Danmark är unika med sin landsomfattande avelsförening. Finland har en något rörig avels och slakteristruktur. De har tex inte avlat på kullstorlek. Slakterierna i Finland har nu bildat Finpig slaktbolag. De har slutit avtal med QG och Norsvin. Med detta avelssamarbete får vi större möjligheter att göra bättre urval i en större population.

Norsvin har 2200 lantras suggor och 700 duroc (+ köper Yorkshire från Finland)
QG har 1800 Lantras och 1500 Yorkshire. QG stänger Lantrasaveln och byter till Yorkshire. Målet för QG är 4000 - 4800 Yorkshire per år ca 10-15 besättningar.
Det avlas främst på kött procent, tillväxthastighet, fertilitet och foderutnyttjande.

Efter denna session var det dags för sammanfattning av året och eventuell fortsättning.
Projekgrupperna har haft ca 60 deltagare totalt.
* Karin Andersson-Ekelin redovisade 25+ resultat. De gruppdeltagare med lägsta produktionen har ökat mest! 25+ fortsätter eventuellt 2 ggr/år på frivillig basis.
* 25- har Stefan Lundmark hållit i. Aktuellt just nu är foderstyrning - stänger ute grisarna från fodertråget innan utfodring. Ska testköras och förhoppningsvis ge bättre foderfördelning och sänka foderförbrukningen med 0,1-0,6 kg per gris. Även biogas är ett hett ämne som nu ska testas hos en producent.
* Skaraborgsgrisen - första gången SQM, Skövde slakteri och Dafgård satt och diskuterade en gemensam idé i samma rum! Dafgård sätter stort värde på säkra leveranser till ett fast pris.
Deltagarna är intresserade att gå vidare men då inte som ett öppet projekt. Det ska inte konkurrera med befintliga grisar.
* Skaraborgshybrid - Malin Brättemark redovisade kort och konstaterade att det nu inletts ett avelssamarbete i Norden (tack vare oss?). Det finns för lite livsvin i Skaraborg - raggning sker.

Vad händer nu?
Anders Sigurds motto denna dag var 'Var förberedd när tillfälle kommer'
Det ska bli slutrapport av projektet i samband med kommande årsmöte.
Nya friska projektgrupper kommer att erbjudas för att få fler att vara med.
En ny smågrisgrupp +1 gris/sugga
Utveckla din satellitproduktion
Lönsammare slaktgrisproduktion
Byggrupp
Ekonomisk analysgrupp

Eftermiddagen avslutade Peter Eriksson, vice ordförande i Skaraborgs Grisproducenter i mycket positiv anda.
Peter konstaterade att 2005 har varit ett bra år för alla Skaraborgs grisproducenter med låga foderpriser och bra skörd. Vi har lyckats få direktkontakt med förbrukare (Dafgård), fastprisavtal, ny syn på proteingrödor och bättre och billigare avel.
Peter tyckte inte att vi i Skaraborg kände något direkt HOT eller KRIS utan såg mest möjligheter för framtiden. Visst är det kul att bo i Skaraborg!

Skaraborgs Grisproducenter Karin Velander