Publicerad 2006-01-02

UPPROP - Märkning av grisar

Reglerna för märkning och journalföring av grisar ligger från och med 2005 i tvärvillkoren. Detta kan innebära avdrag på gårdsstödet, om inte villkoren är uppfyllda.

Om märkning och journalföring inte sköts av den enskilde grisföretagaren kan det innebära sanktioner. Ett exempel: om inspektören konstaterar att 4 djur eller högst 20% är omärkta, minskar stödbeloppet med 3%.

Och inte nog med detta, har man dessutom fått påpekande inom nitratdirektivet eller dylikt så summeras avdragen från alla vilket gör att gårdsstödet minskar ytterligare.

Ovanstående skärpning av sanktioner ledde till att Sveriges Grisproducenter (Lars och Margareta) tillsammans med Djurhälsovården, LRF och slakten ordnade ett möte med ansvariga på Jordbruksverket.

Vid detta möte framhölls den fulla kontroll som vi har över var grisarna kommer ifrån. Vi klarar den spårbarhet som krävs vid eventuella sjukdomsutbrott för de 70% av grisarna som kommer från integrerade och externintegrerade besättningar. De resterande grisarna som är hälsodeklarerade går ut på 'öppna marknaden'.

Vi framhöll dessutom djuromsorgsaspekten att i onödan behöva märka grisar som vi har full kontroll över beträffande spårbarhet.

Vi var också överens med jordbruksverket kring svårigheterna med kontrollen av märkningen. Jordbruksverket önskar att näringen tar fram ett förslag på ett enklare system och vi ska försöka påverka regering och Bryssel att undanta våra integrerade och externintegrerade besättningar från en extra stämpel med produktionsplatsnummer (leverantörsnumret kan ihopkopplas i slakten med produktions-platsnumret).

Men fram till att annat gäller, vill vi bara vädja och uppmana Er att stämpla grisarna med produktionsplatsnummer vid leverans och Ni som köper grisarna kontrollera att detta är gjort när Ni tar emot leveransen.

Så länge dessa tvärvillkor gäller så blir det onödiga ekonomiska bortfall om vi ej sköter detta. Trovärdigheten för näringen ökar om vi kan visa att vi klarar detta.

Lars Hultström
Margareta Åberg Andersson

Mer information om märkning och journalföring finns på Jordbruksverkets hemsida: www.sjv.se. Listor för journalföring finns hos Jordbruksverket samt hos SvDHV och LRF Konsult Grisrådgivningen.

Kortfattat gäller detta:
* Grisen ska vara märkt med produktionsplatsnummer när den lämnar födelseplatsen med tatuering eller öronbricka. Både säljare och köpare har ansvar för att detta fungerar.
* Grisen ska journalföras med uppgifter om antal avvanda, flyttningar inom, till eller ifrån besättning och datum när detta sker med av jordbruksverket godkänd journalföring.