Publicerad 2006-02-01

Välkomna till stämma 2006 i Vadstena

Östergötlands grisproducenter hälsar alla inom grisnäringen varmt välkommna till Sveriges Grisproducenters årsstämma på Vadstena slott den 15-16 juni 2006. Det kommer att bli två dagar med intressanta föredrag, 'heta' stämmoförhandlingar, god mat, dans och många glada skratt.

På Slottet i Vadstena kommer stämma, utställningar, bankett mm att hållas i juni 2006
Vi börjar på torsdagen den 15/6 klockan 10.00 och avslutar på fredagen klockan 13.00 med lunch. Utförligare program och övrig information om stämman kommer i tidningen Svensk Gris med knorr nr 4, 'aprilnumret'.

De företag och organisationer som vill delta på stämman eller vill visa att ni stödjer svensk grisproduktion genom att sponsra detta arrangemang kan kontakta utställar/sponsor ansvarig Fredrik Ottosson.

Ni når Fredrik på 070-552 40 05 eller e-post: fredrik.ottoson@e.lrf.se.

Övriga frågor om stämman besvaras av ordförande Per Pålsson på tel 070-555 42 63 eller e-post: charlotte.onnerstedt@e.lrf.se.

Hjärtligt välkommna till Vadstena den 15-16 juni 2006 hälsar Östergötlands grisproducenter!

Information om program, anmälan och bokning av logi kommer att presenteras på denna hemsida Klicka här!, i tidningen Svensk Gris med knorr och i Stämmotidningen.

Ansvariga för utställningen är:
Fredrik Ottosson och Joachim Berglert.