Publicerad 2004-08-30

Styrelsemöte 17 augusti 2004 Stockholm

Kort information om vad som avhandlades på Sveriges Grisproducenters styrelsemöte den 17 augusti.

* Svensk Köttinformations vd Ella Nilsson och nye ordförande Hampe Mobärg gästade styrelsen och informerade om verksamheten. Senare under mötet beslutade styrelsen att tillstyrka den extra enkrona per gris som går till Svensk Köttinformation, med motiveringen att Svensk Köttinformation arbetar numera strategiskt för svenskt kött gentemot restauranger, storhushåll, matskribenter och ungdomar på ett sätt som ingen annan gör.

* Korta rapporter genomgicks och styrelsen diskuterade en rad aktuella problem och frågeställningar.
- PMWS läget i Sverige.
- Seminstatistiken.
- Leverantörsuppropet från Ring 65 och Club 70.
- Tyska exportmöjligheter.

* Sven Secher redogjorde för hemsidan, dels den del som hör till tidningen, dels föreningsdelen. Tidningsdelens artikelarkiv, länklista m m uppskattas av besökare. När det gäller föreningsdelen av hemsidan, vore det önskvärt om fler i riksstyrelsen, länsföreningsstyrelserna och även andra medlemmar bidrog med alster. Det måste hända saker på hemsidan för att det skall kännas intressant att ofta gå dit. Att lägga ut en text på hemsidan är enkelt; maila texten till Elisabeth eller Sven på tidningen Svensk Gris med Knorr så lägger de ut det på föreningens hemsida. Sven berättade också om Knorrkalendern som en 'riksalmanacka/mötesplats' för svensk grisproduktion. Många företag och organisationer hör redan i dag av sig och lägger in sina aktiviteter på Knorrkalendern och fler är välkomna.

* Maggan Åberg-Andersson rapporterade från möten med arbetsgruppen för den planerade 'Grisdagen' den 17 november. En dag som skall samla lantbrukare och tjänstemän från företag, organisationer och myndigheter, en kraftsamling för svensk grisproduktion. Det kommer att erbjudas rika möjligheter att öka sin kunskap, etablera nya kontakter och nätverka. Det är redan nu klart att jordbruksminister Ann-Christin Nykvist kommer att hålla ett anförande. Dagen kommer förmodligen att arrangeras på Elmia. Malin Brättemark kommer att vara projektledare för denna stora happening.

* I anslutning till 'Grisdagen' den 17 november så kommer SGP att förlägga sin Ordförande konferens den 18 november. Annika Bergman m fl ansvarar för den. Huvudämnet kommer att vara inriktat på medlemsvärvningsprojektet som Maggan Åberg-Andersson, Malin Brättemark och Christer Wannebro arbetar med. Förslag på andra angelägna diskussionsämnen för Ordförandekonferensen mottages tacksamt.

* Riksstyrelsen kommer att göra en resa till Danmark under hösten 2004, ett program presenterades. Förhoppningsvis kan vi bl.a. besöka slakteriet i Horsens.

* Skrivelser från stämman genomgicks och diskuterades.
- Lars Hultström ansvarar fortsättningsvis för agerandet kring L100.
- Jan Vallgårda informerade mera kring tankarna angående samarbete mellan de svenska företagen kring livsvin och avel som kommit med skrivelsen från SI-Sveriges Livsvinsproducenter.
- Norrlandsproducenternas intressen kommer att bevakas av Erik Burén.
- Frågan om den finska exporten till Sverige kommer att bevakas av Lars Hultström. Det diskuteras gemensamma aktiviteter med Svenska Ägg och ev. Svensk Mjölk.

* Nästa års stämma kommer att gå av stapeln den 14-16 juni 2005 och den kommer att arrangeras av Hallands Grisproducenter på Stena Line mellan Göteborg och Kiel. Se även Knorrkalendern.

Har Du frågor, synpunkter eller vill veta mer så är Du hjärtligt välkommen att höra av Dig till oss i styrelsen.